Service och support sedan 1997

Fernebrand Packaging Service AB grundades 1997 för att sköta service och support av Fuji förpackningsmaskiner.

I dag finns det ett hundratal Fujimaskiner av alla generationer i Sverige, placerade hos kunder inom en rad olika branscher. Vi sköter både reservdelsförsäljningen och nyförsäljningen av maskinerna.

Ett av de största reservdelslagren i Europa

Detta är något som givit oss en gedigen teknisk erfarenhet av Fujis samtliga modeller av förpackningsmaskiner. Den kunskapen tillsammans med att vårt reservdelslager, som är ett av de mest kompletta i Europa, borgar för att du alltid får den support du behöver om ett fel skulle uppstå.